PayCo Logo

İşim İçin

Ödeme Aracına / Emrine İlişkin Harcama Limitleri

                                                                                                                 

Payco, kendi hizmetleri üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin olarak limit belirleme hakkına haizdir. Kullanıcı, Payco tarafından belirlenen işlem limitleri ile bağlı olduğunu, bu limitlerin üzerinde işlem gerçekleştiremeyeceğini kabul eder. Payco, herhangi bir zamanda Sözleşme’de belirlenen yöntem ve sürelere uygun şekilde bildirim yaparak işlem limitlerini güncelleyebilecektir. Kullanıcı Payco altyapısı ile onay verecekleri Ödeme işlemleri için harcama limitleri Payco tarafından mevzuat ve işbu sözleşme çerçevesinde belirlenecek olup bu harcama limitleri ile ilgili olarak mevzuat ve bu sözleşme çerçevesinde Kullanıcı bilgilendirilecektir. Kullanıcı, vermiş olduğu ödeme emrine ilişkin harcama limit tutarlarını web uygulamasından öğrenebilir.