PayCo Logo

İşim İçin

PAYCO ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.

Payco, Merkez Bankası tarafından 6493 sayılı kanun kapsamında 28.07.2022 tarih ve 11287/20886 karar sayısı ile Kanunun 12.inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile Kanunun 18. Maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni alarak kurulmuştur.