PayCo Logo

İşim İçin

PAYCO ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.

– PAYCO CÜZDAN VE BAKİYE YÜKLEME SÖZLEŞMESİ

Madde 1: Taraflar
İşbu sözleşme (“Sözleşme”) aşağıdaki taraflar arasında imzalanmıştır.
Firma :
Ticaret Sicil Numarası :
Vergi Numarası :
Adresi :
Mersis No :
Payco                            :PAYCO ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası  : 451656
Vergi Numarası              : 1760912244
Vergi Dairesi                 : Hitit
Adresi                            : Azizye Mahallesi Piyade Sokak No:3/Ba Çankaya/ANKARA
Mersis No                      : 0176091224400001

Payco ile Firma bundan sonra ayrı ayrı birer “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Madde 2: Tanımlar
İşbu Sözleşme içerisinde aşağıda yer alan ifadeler, aksi Sözleşme ’den açıkça anlaşılmadığı sürece, aşağıda kendileri için belirtilmiş olan anlamları ifade edecektir.
“Payco”: Payco Wallet
“Firma”:
“Cüzdan Cüzdan”: Herhangi bir bankada hesaba bağlı olmasına gerek kalmayan, belirli limitler dahilinde yıllık yüklemeye ve harcamaya olanak sağlayan, mal ve hizmet temini ile her türlü ödemeleri yapma ve/veya ayrıca doğrudan ya da elektronik veya benzeri işlem cihazları aracılığıyla nakit çekme olanağı sağlayan mülkiyeti Cüzdan çıkaran kuruluşa ait olan sanal ya da fiziki olarak basılı, Cüzdana yüklendiği kadar harcamaya izin veren Cüzdan sistemidir. Cüzdanlar isimsiz Cüzdanlar olarak anılacaktır. “Co-branded Cüzdan” (ya da “Payco Cüzdan(lar)”): İşbu Sözleşme çerçevesinde Firma’nın Kullanıcılara dağıtım hakkına sahip olduğu, Payco’nun tedarik ettiği ve iş ortağı olduğu, Payco ve Firma’nın markalarını ve/veya logolarını taşıyacak, sanal ve/veya fiziksel Cüzdan Cüzdan özelliği olan, ilgili Cüzdan Şemasına uygun markayı taşıyan, Cüzdan Cüzdan’ları ifade eder.
 (Payco Cüzdan’lar ile ödeme ağı arasındaki bağlantıyı ve altyapıyı sağlayan firmadır). Payco Cüzdanların bu firmalardan hangisinin logosunu taşıyacağı (başka bir ifade ile Mastercard, TROY veya Visa’dan hangisinin altyapısının kullanılacağı), Payco tarafından kararlaştırılacaktır. Payco’nun, dilediği herhangi bir zamanda halihazırda üretilmiş olan ve/veya gelecekte üretilecek olan Payco Cüzdanların taşıyacağı logoyu (ve dolayısıyla bu Cüzdanların tabi olacağı/kullanacağı alt yapıyı (Mastercard, TROY veya VISA)) değiştirme hakkı saklıdır.
 
“BDDK”: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (gelecekte bu kurumun yerine geçecek kurumlar da tanım kapsamına dahildir)
“TCMB”: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
“Masak”: T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçlar Araştırma Kurumu
“Kullanıcı”: Bu Sözleşme ’ye konu Payco Cüzdanların, Sözleşme ‘ye uygun bir şekilde Firma tarafından sunulacağı ve böylece kendilerine Firma tarafından verilen Payco Cüzdan’ı kullanacak kişileri ifade eder. “Güvenlik Olayı”: Bilgi sistemlerinin veya bu sistemler tarafından işlenen bilginin gizlilik, bütünlük veya erişilebilirliğinin ihlal edilmesini veya ihlale teşebbüste bulunulmasını ifade eder.

“Hassas Ödeme Verisi/Verileri”: Kullanıcılar tarafından ödeme emrinin verilmesinde veya kullanıcı kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da kullanıcılar adına sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, Cüzdan numarası, barkod numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi kuruluşlar tarafından ihraç edilen ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgileridir.

“Payco Hesabı”: Firma’nın Kullanıcıların Payco Cüzdanlarına bakiye yükleme yapacağı meblağları (yani madde 5.2 altında tanımlanan Bakiye Yüklemeye Uygun Meblağı) ve de Payco’nun madde 6.4 uyarınca hak kazanacağı komisyonu (yani madde 6.4 altında tanımlanan Bakiye Yükleme Komisyonu’nu) yatıracağı, hesap bilgileri Payco tarafından Firma ’ya iletilecek olan, Payco’ya ait banka hesabını ifade eder.

Madde 3: Sözleşmenin Konusu İş bu sözleşmenin konusu, 
Firma için Payco Cüzdanların hazırlanması, söz konusu Cüzdanların Firma ‘ya teslim edilmesi, Firma tarafından Kullanıcılara ulaştırılması ve Kullanıcılar tarafından kullanılmasıyla ilgili hak, yükümlülük ve koşulların belirlenmesidir.

Madde 4: Sözleşmeye Konu Olan Faaliyetlere İlişkin İşleyiş
⦁ İşbu Sözleşme kapsamında basılacak Payco Cüzdanlar, Cüzdan Şeması, Firma ve Payco’nun logosunu ve/veya markasını taşıyacak olup üretilecek Cüzdanların başkaca hangi özellik kapsamında üretileceği ve Sözleşme ’de yer almayan üretim koşulları Taraflarca ek protokoller ile belirlenecektir.

⦁ Payco Cüzdanların standart bakiye yükleme limiti Cüzdanın Payco kurallarına göre aktive edilmesi sonrasında 2750 TL ( Mevzuat güncellenmesi durumunda rakam değişebilir.) olacak olup, Firma tarafından herhangi bir Kullanıcı ’ya teslim edilmiş olan Payco Cüzdan, sadece Cüzdan hamili Kullanıcının Payco tarafından Firma ‘ya bildirilecek olan (üzerinde ilgili Kullanıcı ‘ya teslim edilmiş olan Payco Cüzdan’ın numarasını ve de ilgili Kullanıcının gerekli ıslak imzalarını içeren) kullanıcı sözleşmesinin/sözleşmelerinin Firma tarafından Payco’ya teslim edilmesi, söz konusu Kullanıcıyla ilgili olarak, Payco’nun Firma ‘ya bildireceği standart bilgi ve belgelerin Payco’ya iletilmesi üzerine, madde 6.1 altında “KYC Ücreti (Limit arttırmak için kişisel veri doğrulama süreci)” başlığı altında düzenlenen ve madde 6.2 uyarınca ödenecek olan ücret karşılığında, ilgili mevzuat uyarınca uygun bakiye yüklenebilir hale gelecektir. Firma, ilgili Kullanıcıların vermiş olduğu bilgi ve belgelerin ve imzaların doğruluğundan sorumludur. Firma, Payco Cüzdanların kullanılabilmesi için, Payco Cüzdanların Payco kanalları vasıtasıyla ya da Firma aracılığıyla (Firma’nın Payco’nun belirleyeceği kullanıcı sözleşmesini Payco’nun uygun göreceği şekilde her bir Kullanıcı ‘ya fiziksel ya da elektronik ortamda onaylatması ile) aktive edilmesi gerektiğini peşinen kabul eder.

⦁ Payco Cüzdanlar Cüzdan Şeması logosu ile üretilecekleri için bu Cüzdanlar ile Kullanıcılar, ilgili Cüzdan Şeması logolu Cüzdanların geçtiği tüm fiziki ve sanal ortamlarda harcama yapabilecek, Payco Cüzdanları, Payco’nun ürettiği standart Cüzdan Cüzdanların sahip olduğu tüm işlevler ile kullanabilecektir.

⦁ Payco Cüzdanların üretimi ve Cüzdan işlemlerine ilişkin her türlü müşteri talep ve şikayetlerini karşılama operasyonundan Payco münhasıran sorumlu olacaktır.

⦁ Payco Cüzdanların son kullanım süresi ise Sözleşme süresinden bağımsız olarak 5 yıl olacaktır. İşbu Sözleşme herhangi bir nedenle sona erse bile, son kullanma tarihi dolmamış olan Payco Cüzdanlara ilişkin karar yetkisi Kullanıcı ‘ya ve Payco’ya ait olacaktır. Diğer taraftan, Kullanıcı Payco uygulaması üzerinden Cüzdanlarını kapatmaya her zaman yetkilidir. Payco ise kullanıcının Cüzdan hareketlerinde usulsüzlük tespit ettiği veya kullanıcının Payco’nun veya Visa’nın uygun görmediği iş yerlerinde harcama yapması durumunda nezdindeki Payco Cüzdan/Cüzdanları hesabını resen kapatmaya her zaman yetkilidir. Cüzdanların kullanımının devam ettiği sürece Payco kullanılmaya devam edilen Cüzdanlara ilişkin operasyonel hizmetleri sunmaya devam edecektir.

Madde 5: Cüzdanlara Bakiye Yüklemesi Yapılması
⦁ Firma tarafından Payco Cüzdanlara bakiye yüklemesi bu madde 5’e ve Sözleşme’nin diğer hükümlerine uygun olarak yapılabilecektir. Firma tarafından Payco Cüzdanlara yapılacak bakiye yüklemesi, Payco’nun sağladığı web servis üzerinden ya da manuel olarak gerçekleştirilecektir.

⦁ Bu çerçevede, Firma, Payco’nun belirleyeceği Payco Koruma Hesabı’na (“Koruma Hesabı”) Kullanıcı Cüzdanlarına yükleme yapacağı toplam tutarı yatıracak, böylelikle Firma adına (Kullanıcılara verilmiş Payco Cüzdanlara) yükleme yapılabilmesi amacıyla bakiye açılmış olacaktır. Ayrıca madde 6.4 uyarınca hesaplanacak komisyonu Payco Ticari Hesabı’na (“Ticari Hesabı”) yatırılacaktır. Söz konusu olan, Cüzdanlara yükleme yapılmasına uygun bakiye, Firma’nın Payco Koruma Hesabı’na yatırdığı meblağ olacaktır (“Bakiye Yüklemeye Uygun Meblağ”). Firma Payco tarafından sağlanan web servis üzerinden Kullanıcılara verilmiş olan Payco Cüzdanlara yükleme talimatlarını geçebilecek ve sistem üzerinden ilgili Cüzdanlara yükleme gerçekleştirilecektir. Manuel yükleme opsiyonu kullanılır ise, Firma, yükleme yapılacak Payco Cüzdanların barkod numaralarını ve de barkod numarası belirtilen her bir Cüzdana yükleme yapılmak istenilen tutarları Payco’ya iletecek, Payco da 3 (üç) iş günü içerisinde ve de her halükârda Bakiye Yüklemeye Uygun Meblağa ulaşılıncaya kadar Firma’nın talep ettiği yükleme işlemlerini gerçekleştirecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, Firma, Koruma Hesabı’nda kalan Bakiye Yüklemeye Uygun Meblağa kadar (web servis üzerinden veya manuel yükleme talimatı ile) Payco Cüzdanlara bakiye yükleme yapabilecek, Koruma Hesabı’ndaki Bakiye Yüklemeye Uygun Meblağı aşan bakiye yükleme işlemlerini gerçekleştiremeyecektir (manuel yükleme halinde, Payco Firma’nın talep ettiği bakiye yükleme işlemlerini (Payco’nun takdir edeceği sıraya göre) Bakiye Yüklemeye Uygun Meblağa kadar gerçekleştirecek, yaptığı toplam bakiye yüklemelerinin Bakiye Yüklemeye Uygun Meblağı aşacak olması halinde, bakiye yükleme işlemlerini durduracaktır). 

⦁ Payco, Firma tarafından yapılan yükleme işlemlerine ilişkin olarak, Firma’nın talebi üzerine elektronik raporlama yapabilecektir. Bu raporda İşlem referans numarası, İşlem saati ve yükleme tutarı yer alacaktır. Rapor Payco tarafından Firma ‘ya e-mail, ftp veya web servis üzerinden iletilecektir.
⦁ Her halükârda, bu Sözleşme uyarınca Firma tarafından Payco’ya ödenmesi gereken herhangi bir meblağın (ve de bunlarla ilgili tüm feri hakların) Payco’ya ödenmemesi halinde Payco bakiye yükleme işlemlerini durduracak, yükleme işlemi yapmayacaktır.
⦁ Payco, karşılığı Koruma Hesabı’na nakden bulunmayan herhangi bir yükleme talimatını yerine getirmekle yükümlü olmayacaktır.
⦁ İşbu madde çerçevesinde Firma’nın ödeyeceği temerrüt faizi, Firma’nın ödemesi gereken herhangi bir meblağın bu Sözleşme uyarınca ödenmesi gereken tarih uyarınca, söz konusu ödenmemiş meblağla ilgili olarak işlemeye başlayacaktır.

⦁ Firma, Payco Cüzdanlara bakiye yükleme sürecinde yüklenen bedellerin Firma’nın veya çalışanlarının kusuru ya da Firma’nın kullandığı teknik donanımlardan dolayı hesaba alacak kaydedilememesi halinde, yanlış/hatalı/eksik/fraud bakiye yüklemelerinin gerçekleşmesi halinde, yükleme işlemiyle alakalı sahte bir işlemin gerçekleşmesi halinde, kullanılan yazılım ve donanım ile ilgili yetkisiz erişimin gerçekleşmesi halinde ve benzeri hallerde Payco’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve bu nedenle Kullanıcı ile çıkabilecek anlaşmazlıklara Payco’nun taraf olmadığını beyan ve kabul eder.

⦁ Kullanıcılar da Payco’nun her türlü yükleme kanallarından Cüzdanlarına bireysel olarak yükleme yapabilecektir.

Madde 6: Ücret, Ödeme ve Raporlama
⦁ Sözleşme kapsamında ve işbu Sözleşme ’deki koşul ve sınırlamalara tabi olarak Payco Cüzdanların Kullanıcılara teslim edilmesi amacıyla Firma ‘ya tedarik edilmesi ve Cüzdan işletim sisteminin sürdürülmesi karşılığında, aşağıda belirtilen (KDV hariç) ücretler- madde 6.4 altındaki komisyona ek olarak Firma tarafından Payco’ya ödenecektir:
⦁ Aylık Sabit İşletim Ücreti: Aktif Cüzdan başına 0 (sıfır) TL’dir.
⦁ KYC Ücreti (Limit arttırmak için kişisel veri doğrulama süreci): Doğrulanan müşteri adedi x 0 (Sıfır) TL + KDV.
Firma, Payco Cüzdanları Kullanıcılara dilediği bedelden ve hatta dilerse bedelsiz olarak verme konusunda serbesttir.
⦁ Aylık Sabit İşletim Ücreti ise Kullanıcılar tarafından ödenecektir. Aylık Sabit İşletim Ücreti hesaplanırken faturaya konu aydan önceki son takvim ayı içerisinde en azından bir kere bakiye yüklemesi yapılmış veya ödeme yapmak için kullanılmış Payco Cüzdanlar “Aktif Cüzdan” olarak kabul edilecektir ve Aktif Cüzdan’a sahip Kullanıcılardan işbu ücret alınacaktır. “KYC Ücreti (Limit arttırmak için kişisel veri doğrulama süreci)” hesaplanırken, ilgili takvim ayı içerisinde KYC sürecine (Cüzdan limiti arttırılması için kişisel veri doğrulama sürecine) konu olmuş Payco Cüzdan adedi yukarıda belirtilen sabit ücretle çarpılacak ve bu şekilde “KYC Ücreti (Limit arttırmak için kişisel veri doğrulama süreci)” hesaplanacaktır.
⦁ Taraflar aksi yönde yazılı olarak anlaşmadığı sürece, bu maddede belirtilen Cüzdan bedeli, Sözleşme yürürlükte kaldığı sürece her bir takvim yılının başında TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) yurt içi üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksinin son 12 (on iki) ayda gerçekleşen artışının ortalaması oranında [(Yİ-ÜFE+TÜFE) / 2] arttırılacaktır.
⦁ Yüklemelerin Payco tarafından manuel olarak yapılması halinde söz konusu bakiye yükleme işlemi için Payco Firma dan, yükleme miktarının binde biri (Yükleme miktarı x 0,001) + BSMV (“Bakiye Yükleme Komisyonu”) alacaktır. Firma, bakiye yüklemek istediği toplam meblağla birlikte Bakiye Yükleme Komisyonu’nu da Payco Hesabı’na gönderecek, ve Payco Bakiye Yükleme Komisyonu’nu Payco Hesabı’na yatırılan toplam bedelden tahsil ettikten sonra, Firma’nın Payco Hesabı’na yatırdığı meblağdan Payco Komisyonu çıkarıldıktan sonra kalan meblağı (başka bir ifade ile madde 5.2 altında tanımlanan Bakiye Yüklemeye Uygun Meblağı) Payco Cüzdanlarla ilgili Koruma Hesabı’na yatıracak, ve Koruma Hesabı’ndaki Bakiye Yüklemeye Uygun Meblağ ile Firma’nın talep ettiği bakiye yükleme işlemlerini Firma adına yapacaktır. Firma’nın Payco Hesabı’na (havale, EFT ya da başka herhangi bir yöntemle) gönderdiği herhangi bir meblağla ilgili işlem açıklamasında Payco’nun alacağı Bakiye Yükleme Komisyonu’yla ilgili herhangi bir ifade ya da açıklama yer almasa bile Payco, Bakiye Yükleme Komisyonu’nu Payco Hesabı’ndaki bakiyeden tahsil edebilecek olup, Firma işbu Sözleşme ile Payco’nun Bakiye Yükleme Komisyonu’nu Payco Hesabı’ndaki bakiyeden (ve Firma tarafından toplam meblağın yanlışlıkla Koruma Hesabına yatırılması halinde Koruma Hesabı’ndaki bakiyeden) tahsil etmesine peşinen ve gayrikabili rücu bir şekilde onay ve izin vermektedir.
⦁ Kullanıcıların Payco Cüzdanları kullanarak yapacakları tüm diğer işlemler (Firma aracılığı olmaksızın yapılacak bakiye yükleme işlemleri de dahil olmak üzere) Payco’nun uyguladığı ücretlere tabi olacak ve de bu ücretler de dahil olmak üzere, Payco’nun Payco Cüzdanlar ile ilgili olarak elde ettiği tüm gelirler tamamen Payco’ya ait olacaktır. 
⦁ İşbu Sözleşme ile ilgili olarak Firma’nın Payco’ya ödemesi gereken herhangi bir meblağı ödemede temerrüde düşmesi halinde 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun madde 2/2 uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı kademeli faiz oranı temerrüt faizi olarak uygulanacaktır.

⦁ Sözleşme’nin herhangi bir sebeple herhangi bir anda feshedilmesi ya da sona ermesi halinde, Payco, feshin ya da sona ermenin gerçekleştiği aya dair ücretin tümüne hak kazanmış olarak kabul edilecektir.

Madde 7: Taraflar’ın Diğer Yükümlülükleri, Beyan ve Taahhütleri
⦁ Firma, Payco Cüzdanlar ile ilgili tüm fikri ve sınai mülkiyet hakkının Payco’ya ait olduğunu, söz konusu Cüzdanlarla ilgili olarak herhangi bir fikri veya sınai mülkiyet hakkını çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, Sözleşme amacı dışında başka bir amaç ve gaye ile kullanmayacağını, aksi takdirde Payco’nun tüm doğrudan ve dolaylı zararlarını tazmin edeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
⦁ Madde 7.3. ile Sözleşme’nin ifası için gerekli olan iş ve işlemler saklı kalmak üzere, işbu Sözleşme kapsamında Taraflar kendilerine ait olan markalar, patentler, tasarımlar, entegre devre topografyaları, faydalı modeller dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkını birbirine tanımamakta, bunlarla ilgili olarak birbirlerine herhangi bir kullanım hakkı ya da lisans vermemektedir.
⦁ Payco Cüzdanlar, Firma ve Payco’nun logo ve/veya markalarını taşıyabilecektir ve ayrıca, Taraflar, birbirlerinin logo ve görsellerini, Payco Cüzdanların Firma tarafından Kullanıcılara sunulduğunu duyuran (her türlü fiziki ve sanal mecrada yer alabilecek) haber, broşür, reklam, duyuru, ilan ve afişlerinde kullanabilecektir. Bu istisnalar dışında, Taraflar birbirlerinin adını, unvanını ya da sair fikri ve sınai mülkiyet haklarını kullanamazlar.
⦁ Firma, Payco Cüzdan üzerinde yer alması için Payco’ya (yazılı olarak, e-mail ile veya diğer her türlü mecra ile) bildirdiği logo, tasarım ve/veya sair görsel materyal ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla eser niteliği taşıyan, taşımayan her türlü fikir ve sanat mahsullerinin ve sınai mülkiyet haklarının hak sahipliğinin, ulusal ve uluslararası fikri-sınai mülkiyet hakları kapsamında Firma ’ya ait olduğunu beyan ve taahhüt eder. Firma, Payco’ya ilettiği/bildirdiği marka, logo ve tasarımların, Payco Cüzdanlar üzerinde yer almasının ve/veya Payco tarafından işbu Sözleşme ‘de belirtilen amaçlarla Firma tarafından bildirildiği şekilde kullanılmasının hiçbir şekilde üçüncü kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal etmediğini/etmeyeceğini ve bu hususta Payco’yu her türlü hukuki, cezai ve/veya idari sorumluluk ile dava, takip ve sair talepten beri kılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde Firma Payco’nun uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararı tazmin edecektir.
⦁ Taraflar, BDDK, TCMB veya MASAK tarafından yapılacak düzenlemelerin gerektirmesi halinde, söz konusu düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla aralarındaki ticari ilişkinin işleyişinde ve iş akışlarında gerekli değişiklik ve düzenlemeleri yapacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler. Şu kadar ki, bu düzenlemeler ve değişikliklerin Taraflardan biri veya her ikisi için de Sözleşme konusu işin yapılmasını ticari açıdan sürdürülemez kılması halinde işbu Sözleşme’nin fesih maddesine uygun olarak Sözleşme’nin feshedilmesi mümkün olabilecektir.
⦁ Hassas veriler ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili olarak Payco BDDK/TCMB mevzuatı hükümlerinin gereklerini yerine getirecek ve alması gereken tüm önlemleri alacaktır. Taraflardan her biri, Payco Cüzdanların Firma ‘ya ve/veya Kullanıcılara sunulması veya teslimi ya da Kullanıcılar tarafından kullanılması sırasında herhangi bir kişisel verinin Kullanıcılardan temin edilmesi halinde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uymakla yükümlü olduğunu, söz konusu kişisel verileri; sunulan hizmetin gereğinin yerine getirilmesi için hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yalnızca Sözleşme’nin ifası amacıyla ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanacaklarını, başka bir amaçla bu verileri işlemeyeceğini, verileri bu amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edeceğini ve söz konusu kişisel verileri kasten Sözleşme’nin amacı dışında kullanmayacağını, işbu düzenlemelerin hükümleri uyarınca, kişisel verileri Sözleşme sırasında ve sonrasında süresiz olarak özel ve gizli tutacağını, ilgili mevzuat uyarınca bu verilerin silinmesinin gerekmesi halinde bu verileri sileceğini, verileri hiçbir şekilde onay almadan kullanmayacağını, işlemeyeceğini, aktarmayacağını, söz konusu verilere ulaşımı olan tüm çalışanlarını bu konuda uyaracağını ve verilen muhafazası ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini asgari oranda alacağını, bu madde 7.6 altında sayılanlar dışında da 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve de kişisel veriler ile ilgili sair mevzuatın tüm hükümlerine tümüne uyacağını, işbu madde kapsamına uyulmadığı takdirde diğer her türlü zarardan sorumlu olacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.
⦁ Firma, Payco Cüzdanlar ile ilgili olarak elde ettiği tüm Hassas Ödeme Verilerinin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumlu olacak olup, bu bilgilerin herhangi bir sebeple kaybedilmesi, Sözleşme amacı dışında kullanılması veya üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde Firma Payco’nun bu sebeple uğradığı doğrudan ve dolaylı tüm zararlardan sorumlu olacaktır.
⦁ Firma, (i) Kullanıcılara Payco Cüzdanların teslimi sırasında Firma ve Kullanıcılar arasında meydana gelen hukuki ilişkilerden, (ii) Kullanıcılar için ve/veya Kullanıcılarının Cüzdanlarına Firma tarafından bakiye yüklemesi yapılmasına dayanak oluşturan hukuki ilişkilerden, (iii) Firma ile arasındaki her türlü iş ve istihdam ilişkisinden ve de (iv) Kullanıcılar ile Firma arasındaki diğer tüm hukuki ilişkilerden tek başına sorumlu olduğunu ve Payco Kullanıcılarının her türlü talebinden koruyacağını, Payco’nun Kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğunun doğması halinde, Payco’ya her türlü doğrudan ve dolaylı zarardan beri kılacağını, peşinen kabul ve beyan eder. 
7.9. Firma Payco Cüzdanları 12 yaşından büyüklere sunmayı, 12 yaşından küçüklere ise velisinin gözetiminde ve velisinin onayıyla sunmayı kabul ve beyan eder. Firma yukarıda sayılanlara ek olarak Kullanıcılara tahsis edilen Payco Cüzdanların kanuna uygun olarak kullanılacağını Payco’ya beyan ve taahhüt eder.
⦁ Firma ‘ya teslim edildikten sonra zarar gören (teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesi sırasında herhangi bir hasarı olması durumu hariç olmak üzere), hasar alan ya da kaybolan Cüzdanlardan Firma sorumlu olacaktır.
⦁ Firma, Payco Cüzdanları teslim ettiği Kullanıcılara, bu Cüzdanların kullanım koşullarını (Payco tarafından belirlenen, ve daha sonra Payco tarafından değiştirilebilecek olan, hem sanal hem de fiziki Cüzdanlar için alınacak olan aylık işletim bedeli, üzerinden komisyon alınacak işlemler ve komisyon oranları da dahil olmak üzere) ve bu koşullarda Payco tarafından gelecekte yapılacak değişiklikleri bildirecek, bu yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, Payco nezdinde doğacak doğrudan ve dolaylı tüm zararları tazmin edecektir.
⦁ Firma, Kullanıcıların Cüzdanlarına Payco tarafından bakiye yüklemesi yapılması suretiyle Kullanıcılara ödeme yapılması konusundaki tüm mali yükümlülüklerden sorumlu olup, söz konusu ödemelerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına veya herhangi bir mevzuata uygun olmaması nedeniyle Payco’nun uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı tüm zararları mahkeme kararı üzerine Payco’ ya derhal ödeyecektir. 
⦁ Bu Sözleşme ile Payco aleyhine herhangi bir münhasırlık ya da başkaca herhangi bir kısıtlama getirilmemekte olup (Firma ‘ya herhangi bir münhasırlık ya da benzer bir hak/yetki tanınmamakta olup), Payco, Firma’nın üyelerine, müşterilerine, Kullanıcılara ve Firma’nın rakiplerine (Firma dan tamamen bağımsız şekilde) işbu Sözleşme konusu hizmetleri sunabilecek, Cüzdan Cüzdan satışı yapabilecek, bu sayılan kişilerle diğer ticari ilişkilere girebilecektir.

⦁ Firma, Payco’nun lisanslı bir kuruluş olarak yükümlü olduğu “Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ” ile ilgili güvenlik koşullarını tam ve eksiksiz olarak sağlayacağını, Payco’nun gerekli durumlarda denetim hakkını sağlı tuttuğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

Madde 8: Gizlilik
⦁ Taraflardan birinin diğerine geçmişte, halihazırda ya da gelecekte vermiş olduğu, verdiği ya da vereceği araştırma-geliştirme faaliyetleri, ticari faaliyetleri, ürünleri, hizmetleri, müşteri veya abone bilgileri, mali ve teknik bilgiler de dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm bilgiler işbu Sözleşme kapsamında gizli bilgi olarak değerlendirilecektir (“Gizli Bilgi(ler)”). Bunlara ek olarak herhangi bir Taraf’ın diğer Taraf’a iletirken gizli olduğunu belirttiği bilgiler de Gizli Bilgi olarak kabul edilecektir. Herhangi bir bilginin basılı, yazılı ya da elektronik formatta iletilmesi söz konusu bilginin Gizli Bilgi niteliğini değiştirmeyecektir. Herhangi bir Taraf, diğer Taraf’ın kendisine verdiği Gizli Bilgileri üçüncü kişilere, ancak diğer Taraf’ın kendisine yazılı olarak izin vermesi halinde, bu izinle sınırlı olmak üzere ifşa edebilecektir.
⦁ Taraflardan biri diğerine ait Gizli Bilgiler ’in gizliliğini, benzer nitelikteki kendi mülkiyetindeki ya da gizlilik içeren bilgilerinin korunmasında gösterdiği özenin aynısını, her halükârda en azından basiretli bir tacirin göstermesi gereken özeni göstermeyi kabul eder. Gizli Bilgilere erişim, işbu sözleşmedeki gizlilik yükümlülüklerine riayet etmek koşulu ile Tarafların yetkili personeli ile kısıtlı olacaktır. Taraflardan her biri yetkili personelinin ve ifa yardımcılarının işbu Sözleşme ‘de yer alan gizlilikle ilgili hükümlere riayet etmesinden sorumlu olacaktır.
⦁ Taraflar kendilerine diğer Taraf’ça açıklanan Gizli Bilgi’yi;
⦁ Büyük bir gizlilik içinde korumayı,
⦁ Sözleşme’nin ifası için gerekli olmadığı sürece kopyalamamayı ve çoğaltmamayı,
⦁ Bilgiyi açıklayan Taraf’ın yazılı onayı olmaksızın herhangi bir 3. kişiye hangi suretle olursa
olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi,
⦁ Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı
beyan, kabul ve taahhüt ederler.
⦁ Ancak, aşağıda sayılan bilgiler Gizli Bilgiler ‘in kapsamında değildir:
⦁ Bilgiyi veren Taraf söz konusu bilgiyi vermeden önce, bilgiyi alan Taraf’ın hukuka uygun bir
şekilde elde etmiş olduğu bilgiler,
⦁ Söz konusu bilgiyi hukuka uygun bir şekilde elde etmiş olan ve bir gizlilik yükümlülüğüne
tabi olmayan üçüncü bir kişiden temin edilen bilgi,
⦁ Söz konusu bilgi ilgili Taraf’a açıklandıktan sonra kamuya açık bir bilgi haline gelmiş bilgiler.
⦁ Herhangi bir Taraf’ın işbu maddede belirtilen gizlilik yükümlülüğüne uymaması halinde, söz konusu Taraf, diğer Taraf’ın bu sebeple uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zararları derhal karşılayacaktır.
⦁ Gizlilik yükümlülüğü işbu Sözleşme’nin bitiminden veya feshinden sonra 10 (on) yıl süreyle devam edecektir.
⦁ Herhangi bir mahkeme ya da idari kurum ya da kuruluş tarafından (ki bunlara Masak, Gelir İdaresi Başkanlığı, BDDK/TCMB ve gelecekte bunların yerine geçecek kurumlar da dahildir) ifşası talep edilen bilgiler, ilgili Taraf’ça söz konusu talepte bulunan kurum ya da kuruluşa ifşa edilebilecektir. Ancak böyle bir durumda ilgili talebi alan Taraf diğer Taraf’a derhal bilgi verecektir. Payco’nun Gizli Bilgiler ’inin ifşasının bu şekilde Firma dan talep edilmesi halinde, Firma söz konusu bilginin ifşasının önlenmesi için Payco’nun uygun bulacağı adımları atmakla yükümlüdür.

⦁ Firma, Hassas Ödeme Verilerinin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususunda gerekli tüm önlemleri alacağını, Sözleşme konusu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan terminaller ve Payco arasındaki iletişim haricinde, kendi nezdinde Hassas Ödeme Verisi tutmayacağını, işlemeyeceğini veya kaydetmeyeceğini, bir Güvenlik Olayı yaşanması halinde bu durumu derhal Payco’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Payco, Firma’nın bu maddeye aykırı hareket ettiğini tespit etmesi halinde, her zaman ve hiçbir ihtar ya da ihbara gerek duymaksızın Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahip olacaktır.

Madde 9: Devir Yasağı

Taraflardan herhangi biri, işbu Sözleşme ‘den doğan hak, yükümlülüklerini ve alacaklarını karşı tarafın yazılı izni olmaksızın başka bir kuruluşa ve/veya üçüncü kişiye devredemez.

Madde 10: Sözleşme’nin Bütünlüğü

İşbu Sözleşme ekleriyle bir bütün olup herhangi bir maddesinin ya da bölümünün yasalar çerçevesinde, yasa koyucu tarafından veya herhangi bir resmi merci veya mahkeme tarafından geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.

Madde 11: Bildirimler

İşbu Sözleşme ‘ye göre yapılacak olan her türlü ihbar veya ihtarlar yazılı olarak ve noter marifetiyle Tarafların işbu Sözleşme’nin Madde 1’de bulunan adreslerine gönderilecektir (şüpheye mahal vermemek adına, Firma’nın vereceği Cüzdan siparişleri, Cüzdanların görselleriyle ilgili yazışmalar, Kullanıcı sözleşmeleriyle ilgili yazışmalar, bakiye yüklemeyle ilgili mutabakatlaşmalar ve Taraflar arasındaki ticaretin sürdürülmesine dair sair yazışmalar bu kurala tabi değildir); İşbu Sözleşme ‘de yer alan adresler Tarafların kanuni olarak tebligatın yapılması gereken merkez adresleridir. Bu adreslerde meydana gelebilecek değişiklikler diğer Taraf’a yazılı olarak en geç 3 (üç) iş gününde bildirilmediği takdirde Sözleşme ‘deki adrese yapılan tebligatlar kanuni adrese usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş sayılacaktır. Bununla birlikte, herhangi bir Taraf’ı temerrüde düşürmeye ya da sözleşmeyi feshe ilişkin ihbar, ihtar ve yazışmalar ancak Noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü posta ile, iade makbuzu alınarak teslim edildiğinde usulüne uygun olarak ve Türk kanunları uyarınca tebligatın tebellüğ edildiği tarihte tebellüğ edilmiş kabul edilecektir.

Madde 12: Mücbir Sebepler
⦁ Bir olayın, işbu Sözleşme çerçevesinde mücbir sebep sayılabilmesi için, olaydan etkilenen Taraf’ın gerekli özen ve dikkati göstermiş ve tüm önlemleri almış olmasına rağmen, olayın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması, bu durumun, olaydan etkilenen Taraf’ın Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini kısmen ya da tamamen imkânsız hale getirmesi gerekir (sübjektif imkânsızlık halleri bu kapsamda değerlendirilemez).

⦁ Mücbir sebeplerin varlığı sebebiyle Sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getiremeyecek olan Taraf durumun ortaya çıkmasından itibaren 3 (üç) gün içinde durumu diğer Taraf’a yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan fazla sürmesi halinde Taraflardan biri diğerine 15 (on beş) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

Madde 13: Sözleşme’nin Süresi

İşbu Sözleşme, aşağıda belirtilen Sözleşme tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup Sözleşme süresi 1 (bir) senedir. Taraflardan herhangi biri Sözleşme’nin sona erme tarihinden 30 (otuz) gün öncesine kadar karşı Taraf’ın eline geçecek şekilde noter aracılığıyla ya da iadeli taahhütlü posta ile Sözleşmenin feshine ilişkin bildirimde bulunmadığı takdirde, Sözleşme süresi aynı koşullarla kendiliğinden 1’er (birer) yıl uzayacaktır.

Madde 14: Sözleşme’nin Feshi
⦁ Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme ile üstlendiği edim ve taahhütlerine aykırı davranması veya Sözleşmeye aykırı hareket etmesi ya da Sözleşme ile üstlendiği yükümlülükleri hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi halinde, diğer Taraf noter vasıtasıyla göndereceği bir ihtarname ile aykırılığın en geç 15 (on beş) gün içerisinde giderilmesini talep eder. Bu yazılı ihtara rağmen 15 (on beş) gün içinde aykırılığın giderilmemesi durumunda, ihlale maruz kalan Taraf tüm yasal hakları saklı kalmak kaydıyla işbu Sözleşmeyi tek taraflı ve haklı nedenle feshetme hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme’nin, Taraflarca Sözleşme ‘ye ya da kanuna uygun bir şekilde feshi halinde, Tarafların yasadan ve bu Sözleşme ‘den doğan her türlü talep hakları saklıdır.
⦁ Taraflardan birinin tasfiyeye girmesi, konkordato ilan etmesi, iflası veya ticari faaliyetini devam ettiremeyecek konuma gelmesi durumunda diğer Taraf tek taraflı fesih ihbarı ile işbu Sözleşmeye derhal son verebilecektir.
⦁ 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde BDDK/TCMB tarafından Payco ve Firma arasındaki işbu Sözleşme’nin feshi ya da Sözleşme konusu hukuki ilişkinin sona erdirilmesi talep edildiğinde Payco’nun işbu Sözleşmeyi derhal fesih hakkı saklıdır.
⦁ Taraflardan her biri, işbu Sözleşmeyi 1 (bir) ay önceden bildirimde bulunarak ve tek taraflı olarak feshedebilecektir.
⦁ Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshi veya sona ermesi hali, Tarafların fesih ya da sona erme öncesinde Sözleşme ‘den doğmuş olan haklarını etkilemeyecek, Tarafların Sözleşme ‘den önceki davranışları nedeniyle tazminat isteme hakkı saklı kalacaktır. 

⦁ İşbu sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren Firma, mevcut Payco Cüzdanlar üzerinde bulunan Firma ‘ya ait logo, işaret, tasarım, marka, unvan, eser ve üzerinde Firma’nın hak sahibi olduğu sair unsur yönünden Payco’dan herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

Madde 15: Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler ve Feragatalar
⦁ İşbu Sözleşme ancak tüm Taraflarca imzalanmış yazılı bir tadil protokolü ile tadil edilebilir.
⦁ İşbu Sözleşme çerçevesinde bir Taraf’ın herhangi bir hakkını (kısa ya da uzun süre boyunca) kullanmaması, söz konusu haktan feragat edildiği anlamına gelmeyecek olup, işbu Sözleşme çerçevesindeki herhangi bir haktan feragat ancak yazılı şekilde yapılması halinde geçerli olacaktır. Herhangi bir ihlale ya da temerrüt haline karşı bir Taraf’ın sessiz ya da hareketsiz kalması, söz konusu ihlal ya da temerrüt haliyle ilgili herhangi bir feragat anlamına gelmeyecek olup, herhangi bir ihlal ya da temerrüt haliyle ilgili feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrüt halleriyle ilgili haklardan feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.
 
Madde 16: Damga Vergisi
Bu Sözleşmenin imzalanması dolayısıyla oluşacak damga vergisi Taraflar arasında yarı yarıya paylaşılarak ödenecektir.
 
Madde 17: Uyuşmazlıkların Çözümü
Bu Sözleşme ‘ye uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur ve işbu Sözleşme Türk Hukuku’na göre yorumlanacaktır. İşbu Sözleşme ile ilgili veya bu Sözleşme nedeniyle doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.
Madde 18: Yürürlük
⦁ (On sekiz) maddeden oluşan işbu Sözleşme Taraflarca 2 (iki) nüsha olarak İstanbul’da hazırlanıp imzalanmış ve Tarafların işbu Sözleşmede tahtındaki hak ve yükümlülükleri Sözleşme’nin imza tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. İki Taraf’ın da Sözleşmeyi aynı tarihte imzalaması halinde, söz konusu tarih Sözleşme’nin imza tarihi olacaktır. Herhangi bir Taraf’ın ya da herhangi bir Taraf temsilcisinin Sözleşmeyi farklı bir tarihte imzalaması halinde, aşağıdaki imza bölümünde yer alan imzalardan en son atılan imzanın tarihi Sözleşme tarihi (ya da Sözleşme’nin imza tarihi) olarak kabul edilecektir.
EK-1  KENDİ ADINA VEYA BAŞKASI ADINA İŞLEM YAPANLARA AİT BEYAN

Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. nezdinde yaptığım/ız her türlü işlemde kendi ad ve
hesabıma/kuruluşumuz ad ve hesabına hareket ettiğimi/zi, başkası hesabına hareket etmediğimi/zi
ve kendi adıma/kuruluşumuz adına ve fakat başkası hesabına hareket etmem/iz halinde, 5549 sayılı
Kanun’un 15. maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığımı/zı ve bu kişi/kişilerin ve
kuruluşu temsile yetkili kişi/kişilerin kimlik bilgilerini Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri
A.Ş.’ye derhal yazılı olarak bildireceğimi/zi kabul, beyan ve taahhüt ederim/iz.

Adı- Soyadı :
T.C. Kimlik Numarası :
Tarih/ İmza